andrea69

181 tekstów – auto­rem jest an­drea69.

Kto pa­mięta o kwiatach, gdy pszczoła zbiera uz­na­nie za miód 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2015, 19:48

Jeszcze Pol­ska nie umarła...a tak blisko... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 czerwca 2015, 21:09

Zmieniają się sztan­da­ry, a poczty wciąż te same... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 maja 2015, 06:01

I ma­my w życiu tak, że godząc się na eko­nomiczną smycz poz­wa­lamy założyć so­bie kaganiec...

Zain­spi­rowa­ne myślą nicola-57 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2015, 21:43

Z cyk­lu "za­winięte w sreberko..."

Pro pub­li­co bo­no wys­ta­wia łono... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lutego 2015, 18:15

Oprócz pra­wej i le­wej ko­mory każdy ma jeszcze swoją małą komórkę...

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2015, 17:43

Tyl­ko in­ten­cji wro­ga możesz być zaw­sze pewien... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 września 2014, 21:23

Za­raz to najdłuższa jed­nos­tka czasu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lipca 2014, 09:09

Praw­da może być mil­cze­niem - to kłam­stwo pot­rze­buje wielu słów... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2014, 09:08

Żyjesz, więc mu­sisz mieć zbroję... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2014, 22:53
andrea69

Z uniesień zostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń- wzruszenie ramion, a szybkie bicie serca wyzwala niepokój- tachykardia?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 lipca 2018, 06:08andrea69 sko­men­to­wał tek­st żądamy wiel­kich cudów od rodziców od [...]

18 lipca 2018, 21:38andrea69 sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

17 lipca 2018, 18:41andrea69 sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

21 czerwca 2017, 22:26andrea69 sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]

21 czerwca 2017, 22:19andrea69 sko­men­to­wał tek­st Zostawiam uśmiech, niech ko­goś [...]