andrea69

454 teksty – auto­rem jest an­drea69.

Og­ra­nicze­nia, które sa­mi na siebie nakłada­my cza­sami ciążą jak ka­mień u szyi... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 października 2016, 20:08

W życiu każdy choć raz będzie fe­nik­sem. Odradzam...się 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 kwietnia 2016, 20:52

a może trze­ba zamknąć
drzwi i okna
na zewnątrz i od środka
jak się tyl­ko da

i da­lej czekać

do końca? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2015, 10:44

tryumf wy­nikający z po­rażki bliźniego ma długi ter­min przy­dat­ności do...używania

in­spi­rated by Meedea... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 listopada 2015, 19:00

Często to za­bieg PR-owy kiedy przed świ­nią schy­lają głowy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2015, 21:47

Życzli­wych słów kil­ka może zmienić w owcę wilka...

for To­mek Niebies­ki ;) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 listopada 2015, 20:11

Kto pa­mięta o kwiatach, gdy pszczoła zbiera uz­na­nie za miód 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2015, 19:48

By­wa, że wys­tar­czy głos a la­wina rusza...
Jeszcze Polska...! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2015, 21:39

Więzy krwi i stuła cza­sem na dwu biegu­nach, a pośrod­ku ro­zer­wa­na lo­jal­ność- prob­lem tych, którzy mają kłopot z pamięcią... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 października 2015, 21:46

Praw­da zna­leziona może oka­zać się ku­kul­czym jajem.

In­spi­red by To­mek Niebieski;) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 czerwca 2015, 21:20
andrea69

Wiem co piszę, bo piszę co wiem... i nikt nie może powiedzieć że mnie zna, bo sama dla siebie bywam zagadką! Nie zapominam- udaję, że nie pamiętam... Z uniesień zostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń- wzruszenie ramion... O mnie... Odtwórz „A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szaleńców przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.” Friedrich Nietzsche

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

andrea69

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 października 2016, 22:22Naja sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

16 października 2016, 22:20yestem sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

16 października 2016, 22:16Naja sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

16 października 2016, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

16 października 2016, 20:41andrea69 sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

16 października 2016, 15:19yestem sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

15 października 2016, 20:59Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Ograniczenia, które sa­mi na [...]

15 października 2016, 20:10andrea69 sko­men­to­wał tek­st Niespełnienie pisze ob­szer­ne sce­nariu­sze, [...]