andrea69

453 teksty – auto­rem jest an­drea69.

Twarzy księga zbyt głębo­ko nas dosięga...

z cyk­lu ( no­wot­worzo­nego) Łapy precz! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2016, 21:31

Og­ra­nicze­nia, które sa­mi na siebie nakłada­my cza­sami ciążą jak ka­mień u szyi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 października 2016, 20:08

W życiu każdy choć raz będzie fe­nik­sem. Odradzam...się 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 kwietnia 2016, 20:52

a może trze­ba zamknąć
drzwi i okna
na zewnątrz i od środka
jak się tyl­ko da

i da­lej czekać

do końca? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2015, 10:44

tryumf wy­nikający z po­rażki bliźniego ma długi ter­min przy­dat­ności do...używania

in­spi­rated by Meedea... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2015, 19:00

Często to za­bieg PR-owy kiedy przed świ­nią schy­lają głowy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 listopada 2015, 21:47

Życzli­wych słów kil­ka może zmienić w owcę wilka...

for To­mek Niebies­ki ;) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 listopada 2015, 20:11

Kto pa­mięta o kwiatach, gdy pszczoła zbiera uz­na­nie za miód 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2015, 19:48

By­wa, że wys­tar­czy głos a la­wina rusza...
Jeszcze Polska...! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2015, 21:39

Więzy krwi i stuła cza­sem na dwu biegu­nach, a pośrod­ku ro­zer­wa­na lo­jal­ność- prob­lem tych, którzy mają kłopot z pamięcią... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 października 2015, 21:46
andrea69

Wiem co piszę, bo piszę co wiem... i nikt nie może powiedzieć że mnie zna, bo sama dla siebie bywam zagadką! Nie zapominam- udaję, że nie pamiętam... Z uniesień zostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń- wzruszenie ramion... O mnie... Odtwórz „A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szaleńców przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.” Friedrich Nietzsche

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

andrea69

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 marca 2017, 17:54andrea69 sko­men­to­wał tek­st Zapisanych w ser­cu nie [...]

8 marca 2017, 19:58andrea69 sko­men­to­wał tek­st Wobec re­lac­ji, zna­jomość jest [...]

26 lutego 2017, 09:36andrea69 sko­men­to­wał tek­st to wca­le nie brzmi [...]

29 stycznia 2017, 16:07andrea69 sko­men­to­wał tek­st Uważam, że nor­malny człowiek [...]

29 stycznia 2017, 15:52andrea69 sko­men­to­wał tek­st Pytania o Ow­siakaczy­li stop [...]

19 stycznia 2017, 22:51andrea69 sko­men­to­wał tek­st TU154 i TU154

19 stycznia 2017, 22:46andrea69 sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

19 stycznia 2017, 22:42andrea69 sko­men­to­wał tek­st Pytania o Ow­siakaczy­li stop [...]

8 stycznia 2017, 19:30andrea69 sko­men­to­wał tek­st prze-moc sto­sowa­na przez życie ser­ca­bicie

8 stycznia 2017, 19:27andrea69 sko­men­to­wał tek­st ktoś ka­zał mie­rzyć człowieko­wi wy­sokość, [...]